O nás

Spoločnosť QMAX, s. r. o. poskytuje od roku 2010 služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, ako aj školenia obslúh motorových vozíkov. Vznikla ako nástupca fyzickej osoby – podnikateľa, pôsobiacej na trhu od roku 2005.
Naším prvoradým cieľom je kvalita.
Najmä u malých a stredných podnikateľov je zabezpečenie zákonných povinností zamestnávateľa dodávateľským spôsobom efektívnejšie vzhľadom k šetreniu ľudskými zdrojmi a kvalite poskytovaných služieb vyplývajúcej z dlhoročných skúseností a širokého záberu pôsobenia v rôznych odvetviach.

QMAX, s.r.o.

T. Vansovej 519/35
971 01 Prievidza

IČO: 45 955 018
IČ DPH: SK20223154056

Mám záujem o cenovú ponuku

V prípade, ak máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky na nami poskytované služby, odošlite nám vyplnený formulár a my vás budeme kontaktovať.

Ing. Miroslava Škodová

ikona-telefon  +421 908 245 835
ikona-mail  skodova@bezpecnostprace.sk
   autorizovaný bezpečnostný technik
   technik požiarnej ochrany
   školiteľ obsluhy motorových vozíkov

Mgr. Ladislav Bartoš

ikona-telefon  +421 917 786 957
ikona-mail  bartos@bezpecnostprace.sk
   autorizovaný bezpečnostný technik
   špecialista požiarnej ochrany

QMAX, s.r.o.

T. Vansovej 519/35
971 01 Prievidza

IČO: 45 955 018
IČ DPH: SK20223154056

Ing. Miroslava Škodová

ikona-telefon  +421 908 245 835
ikona-mail  skodova@bezpecnostprace.sk
   autorizovaný bezpečnostný technik
   technik požiarnej ochrany
   školiteľ obsluhy motorových vozíkov

Mgr. Ladislav Bartoš

ikona-telefon  +421 917 786 957
ikona-mail  bartos@bezpecnostprace.sk
   autorizovaný bezpečnostný technik
   špecialista požiarnej ochrany

Mám záujem o cenovú ponuku

V prípade, ak máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky na nami poskytované služby, odošlite nám vyplnený formulár a my vás budeme kontaktovať.